Wsparcie finansowe

Będziemy wdzięczni za każdą okazaną nam pomoc finansową,
którą przeznaczymy na realizację celów statutowych stowarzyszenia
i wspieranie dzieci i młodzieży.

Wpłaty dla Stowarzyszenia można dokonać na konto:
PKO BANK POLSKI  
nr rachunku: 80 1020 5385 0000 9002 0119 4281

Z góry dziękujemy za każdą wpłatę.